Duchenne, hoofdstuk 6 spier van de aandacht , de voorhoofdspier, m. Frontalis

6. De spier van de aandacht.
(De voorhoofdspier, m. frontalis, A, Plate 1)

Expressie: aandacht

Platen 7, 8, 9, 10, 11

De fotografische platen 7 tot en met 11 laten de werking zien van de voorhoofdspier zien. We zien achtereenvolgens, een vergelijking tussen matige stimulatie van de voorhoofdspier en sterke stimulatie bij een oudere man, de werking van matige stimulatie van de voorhoofdspier bij een jong meisje van 9 en de werking van matige stimulatie van de voorhoofdspier bij een oudere dame.

Er is een discrepantie in het originele boek van Duchenne. Op plaat 8, meende Duchenne te laten zien hoe de expressieve lijnen (de lijnen van aandacht genoemd) samenkomen en continu zijn bij de middellijn tijdens het samentrekken van beide zijden van de voorhoofdspier en niet aan 1 zijde zoals op fotografische plaat 7 (die herhaald wordt ipv plaat 8 te tonen.


Plaat 7: Een studie van het werkingsmechanisme van m. frontalis bij een oude man (vergelijk ook zijn fotografisch portret, Plaat 3).

Rechts: een geringe mate van elektrische prikkeling van m. frontalis;

fundamentele lijnen: (elevatie en kromming van de wenkbrauw) en secundaire lijnen: (frontale plooien, die afgerond zijn en concentrisch lopen met de wenkbrauwboog): expressie: aandacht.

Links: een ontspannen gezicht.

Rechts: In plaat 7 , de rechter m. frontalis matig gestimuleerd via de motorische zenuw

Deze spier heft niet alleen de wenkbrauw in aanzienlijke mate op, er is ook een zeer uitgesproken kromming van de wenkbrauw zichtbaar; Het voorhoofd is daarbij gerimpeld met gebogen groeven die concentrisch samenlopen met de kromming van de wenkbrauw.

 


Hier bedoelde Duchenne om bilaterale contractie van mm. frontalis te tonen (zoals in deel 8 van de eerste Synoptische Plaat), [Ed] (Endrew Cutherson), op blz 49

 

 

 

de tekst van Plaat 8 gaat als volgt: Plaat 8 laat zien hoe de secundaire expressieve lijnen (de lijnen van aandacht genoemd) samenkomen en continu zijn bij de middellijn tijdens contractie van de rechter voorhoofdspier (m. frontalis). Plaat 8 toont gematigde elektrische stimulatie van de rechter m. frontalis. Dit kan vergeleken worden met Plaat 33 (hieronder), waar beide mm. frontalis gestimuleerd worden.

beide mm. frontalis In de laatste figuur strekken de rimpels zich uit over het voorhoofd. Aan elke kant beschrijven ze krommingen met naar binnen gerichte holtes die samenkomen bij de middellijn. Dit maakt een nieuwe curve, met een hoger gelegen kromming waarin de lijnen en de straal kleiner zijn dan die van de voorgaande kromming.

Op plaat 33 zien we dat de frontale rimpels iets minder talrijk en minder uitgesproken zijn aan de rechterkant dan aan de linkerkant. Dit is het gevolg van een iets zwakkere prikkeling door de positieve pool van de stroom.

 

In plaat 9, maximale contractie van de m.frontalis, />De wenkbrauw- en voorhoofdsrimpels zijn niet langer zo regelmatig als die in plaat 7 en 8. Ze zijn sterker opgetrokken aan de laterale zijde.

De vergroting van de oogopening (palpebrale fisuur, in eenvoudige termen de opening gelegen tussen de oogleden), aan de gestimuleerde zijde van het gezicht, laat een merkbare invloed zien op de uiteinden van het bovenste ooglid. Als we de platen afdekken om de sterkte van de expressie te vergelijken dan zien we dat de persoon een aanzienlijk sterkere emotie ervaren in plaat 9 dan in plaat 7. Plaat 9 toont een zeer grote aandacht, bijna een uitdrukking van verbazing of van bewondering. Op plaat 7 is de gezichtsuitdrukking rustiger, het onderwerp is slechts aandachtig.

 

 


Plaat 10: Toont de expressieve lijnen van m. frontalis bij een jong meisje (zie haar portret, plaat 5). Links, elektrische stimulatie van m. frontalis. Fundamentele lijnen: elevatie en kromming van de wenkbrauw, zonder frontale plooien expressie: aandacht. Rechts, spontane verlaging van de wenkbrauw, door zeer helder licht.

Het jonge meisje , met een matige contractie van de voorhoofdspier (m. frontalis) hierboven was 9 jaar oud. Merk op dat haar wenkbrauw verhoogd is zonder de minste rimpel op haar voorhoofd te veroorzaken; het is het voorrecht van jeugd en adolescentie om alleen de fundamentele lijnen te trekken tijdens het maken van deze gezichtsuitdrukking. Niettemin, met de maximale samentrekking van m. frontalis, heb ik één of twee secundaire expressieve voorhoofdslijnen…hoofdlijnen op haar voorhoofd.


Plaat 11: De secundaire lijnen (frontale richels, die zowel onregelmatig als talrijk zijn) veroorzaakt door sterke elektrische prikkeling van m. frontalis, bij een vrouw van 41 jaar wiens huid door de zon gebruind was. Rechts de elektrisering van m. frontalis; verhoging en kromming van de wenkbrauw; frontale richels zijn onregelmatig en talrijk: aandacht. Links een ontspannen gezicht.

 

Hoofdstuk 7, Spier van Reflectie, bovenste deel van de m. Orbicularis Oculi, (“the sphincter of the eyelid”).