Duchenne, 5. lijst met emoties

Misschien is het de mens niet gegeven om al zijn emoties op zijn gezicht te uiten, vooral als we kijken naar de vele verschillende emoties die door de filosofen zijn genoemd en willekeurig zijn geclassificeerd.*… * Er is, volgens M. Lelut, niets meer gevarieerd, veelsoortiger, complexer of moeilijker te vatten in de diversiteit van zijn benamingen dan de emoties. “We moeten verwijzen”, zegt hij, “naar de volgende lijst, waarvan de items zijn ontleend aan de beste bronnen, van Plato, van Aristoteles, van Cicero, van Descartes en Hobbes, enz., een lijst die nog langer had kunnen zijn en dat hebben we achtergelaten in de wanorde van alfabetische volgorde.

achting
afgunst
amour-propre
angst
berouw
bewondering (de eerste van de passies volgens Descartes)
defensief (afwerend)
doodsangst
droefheid
dronkenschap
durf
emulatie (?)
enthousiasme
erkenning
gelach
gierigheid
glorie
gretigheid
grootmoedigheid (magnanimity)
gulzigheid
haat
hebzucht (lust)
hoop
huilend (crying)
jaloezie
klaagzang (weeklacht, lament)
kleinmoedig (lafhartig)
laagheid
liefdadigheid
liefde
luiheid
medelijden
minachting (scorn)
moed
nederigheid
nieuwsgierigheid
ongenoegen (disdain)
opgewektheid
overweldigde pijn
spot
schaamte
schrik
sensualiteit
slechtheid
spijt
trance
trots (vanity)
veerkracht resilience (agressie)
resolutie
rouw
spot
veiligheid
verdriet
verering (veneration)
verlangen
verlegenheid
vermetelheid (temerity)
verontwaardiging (indignation)
verrassing
vertrouwen
verveling
verwoesting(desolation) troosteloosheid
vijandschap
vreugde
vrijgevigheid
walging
wanhoop
onenigheid (despair)
wellust
wispelturigheid
woede
wraak
zelfgenoegzaamheid
zorgelijkheid

Duchenne: 6. deel 1 van illustraties, spier van aandacht