Duchenne, 4. lijst van expressieve spieren gerangschikt in hun hiërarchie:


Een overzicht, van expressieve spieren
(Synoptische tabel tabel van Expressieve spieren).

I. Volledig onafhankelijke expressieve spieren.
Huidige naam -Naam gebruikt door Duchenne

m. frontalis -spier van aandacht
bovenste deel van m. orbicularis oculi -spier van reflectie
m. corrugator supercilii -spier van pijn
m. procerus -spier van agressie
 

II. Onvolledig expressieve spieren en spieren die op een complementaire manier expressief zijn.
Huidige naam -Naam gebruikt door Duchenne
m. zygomaticus major m. zygomaticus minor -spier van vreugde
m. levator labii superiorus -spier van matig huilen of huilen spier van huilen
 

1. Volledig onafhankelijke expressieve spieren.

Huidige naam -Naam gebruikt door Duchenne

m. levator labii superiorus alaeque nasi -spier van huilen met hete tranen.
transversale deel van m. nasalis -spier van lust
m. buccinator spier van ironie
m. depressor anguli oris -spier van droefheid, van walging, en complementair aan geweldadige gevoelens
m. mentalis -spier van minachting of twijfel
m. platysma -spier van angst, schrik en marteling, en complementair aan toorn (wrath)
m. depressor labii inferiorus -spier complementair aan ironie en agressieve gevoelens
alar part of m. Nasalis, pars alaris van m. Nasalis -spier complementair aan gewelddadige gevoelens
m. masseter -spier complementair aan toorn en furie
palpebraal deel van m. orbicularis oculi
palpebraal = met betrekking tot het ooglid -spier van minachting en complementair aan huilen
inferieur (lager) deel van m. orbicularis oculi- spier van welwillendheid en complementair aan openlijke vreugde
buitenste vezels van m. orbicularis oris -spier complementair aan twijfel en minachting
binnenste vezels of m. orbicularis oris -spier die complementair is aan agressieve of slechte passies
-opwaartse blik beweging complementair aan herinnering
-opwaartse en zijwaartse blik beweging complementair aan extase en sensueel verlangen
-neerwaartse en zijwaartse blijk beweging complementair aan verzet of angst
-neerwaartse blik beweging complementair aan verdriet en bescheidenheid

b)
Duchenne leidt uit zijn elektrofysiologisch onderzoek af dat gezichtsuitdrukkingen in twee klassen kunnen worden onderverdeeld: primordiaal en complex. Primordiale expressies worden geproduceerd door geïsoleerde samentrekkingen van spieren die volledig expressief zijn, of door de combinatie van spieren die onvolledig expressief zijn met spieren die expressief zijn op een complementaire manier. Complexe uitdrukkingen zijn het resultaat van de associatie van verschillende primordiale uitdrukkingen.

Overzicht van Primordiale uitdrukkingen, – Oer-uitdrukkingen

1. Geproduceerd door de geïsoleerde samentrekking van spieren die volledig tot expressie komen.
“Primordial expressions” -Oer-uitdrukkingen Spieren die ze produceren
Aandacht – m. frontalis
Reflectie – bovenste deel van m. orbicularis oculi, matig gecontracteerd
Meditatie – dezelfde spier, maar sterk samengetrokken
Intentie van geest – dezelfde spier, maar zeer sterk samengetrokken
Pijn – m. corrugator supercilii
Agressie of dreiging – m. procerus

2.(oeruitdrukkingen) Geproduceerd door de gecombineerde samentrekking van spieren die onvolledig expressief zijn met deze die complementair expressief zijn:
Primordial expressions -Oer-uitdrukkingen Spieren die ze produceren

Huilen met hete tranen -m. levator labii superiorus alaeque nasi plus het palpebrale deel van m. orbicularis oculi
Matig huilen -m. zygomaticus minor plus het palpebrale deel van m. orbicularis oculi
Vreugde -m. zygomaticus major
Gelach -dezelfde spier plus palpebrale deel van m. orbicularis oculi
Valse lach – alleen zygomaticus major
Ironie, ironische lach -m. buccinator plus m. depressor labii inferiorus
Verdriet of moedeloosheid -m. depressor anguli oris plus opensperren van de neusgaten en neerwaartse blik
Minachting of walging -m. depressor anguli oris plus palpebrale deel van m. orbicularis oculi
Twijfel -m. mentalis plus de buitenste vezels van m. orbicularis oris (ofwel het onderste deel of de twee delen tegelijk) plus m. frontalis
Minachting of minachting -palpebrale deel van m. orbicularis oculi plus m. depressor labii inferiorus plus m. transversus plus m. levator labii superiorus alaeque nasi
Verrassing -m. frontalis plus spieren die de onderkaak matig verlagen
Verbazing -dezelfde combinatie van spieren en verlaging van de onderkaak, maar van een sterkere contractie
Verbijstering -dezelfde combinaties, maximaal gecontracteerd
Bewondering, aangename verrassing -de spieren van verbazing geassocieerd met die van vreugde
Schrik -m. frontalis plus m. platysma
Terreur -m. frontalis plus m. platysma en verlagen van de onderkaak, maximaal samengetrokken
Terreur, met pijn of marteling -m. corregator supercilii plus m. platysma en spieren die de onderkaak verlagen
Woede -bovenste deel van m. orbicularis oculi plus m. masseter plus m. buccinator plus m. depressor labii inferiorus plus m. platysma
Meegesleept door woeste woede -m. procerus plus m. platysma en spieren die de onderkaak verlagen, maximaal samengetrokken
Trieste reflectie -bovenste deel van m. orbicularis oculi plus m. depressor anguli oris
Aangename reflectie -bovenste deel van m. orbicularis oculi plus m. zygomaticus major
Woeste vreugde -m. procerus plus m. zygomaticus major plus m. depressor labii inferiorus
Wulpsheid -m. transversus plus m. zygmaticus major
Sensueel delirium -dezelfde spieren als wulpsheid, met blik naar boven en lateraal gericht, met spasmen van het palpebrale deel van m. orbicularis oculi, waarvan het bovenste deel een deel van de iris bedekt
Extase -dezelfde spieren als sensuele extase (delirium), maar zonder m. transversaal
Grote pijn, met tranen en ellende -m. corrugator supercilii plus m. zygamticus minor
Pijn met wanhoop of wanhoop -m. corrugator supercilii plus m. depressor anguli oris

 

Volgende: Lijst met emoties