Hoofdstuk 7, Spier van Reflectie, bovenste deel van de m. Orbicularis Oculi, (“the sphincter of the eyelid”).

7. De spier van reflectie

(bovenste deel van de oogkringspier, m. orbicularis oculi, dat deel van de spier dewelke de sluitspier van de oogleden wordt genoemd, B, plaat 1)

De platen 12 tot en met 15 laten de werking zien van het bovenste deel van de oogkringspier. We zien achtereenvolgens, matige stimulans en een expressie van aandacht, – sterke stimulatie en de uitdrukking van mentale concentratie – zeer sterke stimulatie en een uitdrukking van ontevredenheid en sombere gedachten bij een oudere man. Tot slot, door vrijwillige samentrekking van de oogkringspier bij een jonge acteur, een blik van reflectie en meditatie.

(Wissel af en vergelijk de twee zijden van de platen 12 tem 14 door de tegenoverliggende zijden af te plakken)

 

de expressie voortgebracht door samentrekking van het bovenste deel van de oogkringspier
Plaat 12: toont een studie van de expressie voortgebracht door samentrekking van het bovenste deel van de oogkringspier, m. orbicularis oculi (B, Figuur 1), bij een oudere man (ook getoond in Plaat 3, 7, 8, 9).

Rechts: matige elektrisering van het bovenste deel van oogkringspier, m. Orbicularis oculi: reflectie.
Links: spontane actie op de voorhoofdspier (m. Frontalis) aandacht.

Duchenne: “Op het moment dat de foto van plaat 12 werd genomen, keek mijn onderwerp tegenover hem naar een voorwerp waarop ik zijn aandacht sterk had gevestigd; zijn linker wenkbrauw was opgetrokken; zijn voorhoofd was over de gehele breedte, in de breedtelengte geplooid; zijn voorhoofdspieren waren licht in werking en gaven de toestand van zijn geest weer: aandacht.

De oude man is zoals we weten een tamelijk eenvoudige man. Maar als we alleen naar de rechterkant van zijn gezicht op plaat 12 hierboven kijken, zien we een diepgaande gedachte, die alle gelaatstrekken transformeert en veredelt.

Door de rechterzijde van deze figuur af te plakken, herkent men links de karakteristieke tekenen van deze expressieve beweging (aandacht/reflectie), tekenen die zijn beschreven in de platen 7 en 8.

Lijnen

(in dit deel geen aanduiding voor wat fundamentele lijnen zijn en wat secundaire)

Aan de rechterzijde, waar het bovenste deel van de oogkringspier zich samentrekt, zie je:

  1. dat de hele wenkbrauw verlaagd is, waardoor de rimpels van het voorhoofd verdwijnen;
  2. dat de wenkbrauw één lijn is geworden;
  3. dat de wenkbrauw er gekneed, gegoten, uitziet , (molded), omdat de haartjes die normaal schuin staan van het midden naar buiten toe en van boven naar onderen, nu overeind staan.

 

Volgende lijnen van de wenkbrauw ontstaan altijd door gematigde en geïsoleerde samentrekking van het bovenste deel van oogkringspier:

De verticale lijn die we in Plaat 12 kunnen zien, mediaal (in simpele bewoording, in het midden) van het hoofd van de rechter wenkbrauw, bestaat zelfs wanneer het gezicht van deze proefpersoon ontspannen is, zoals we kunnen zien op zijn portret in Plaat 3 (de reden voor deze anomalie legt Duchenne elders uit).

Deze verticale lijn verschijnt gewoonlijk alleen bij een zeer uitgesproken vervorming van de wenkbrauw, een beweging die in het vorige experiment nauwelijks werd opgewekt, omdat slechts een matige samentrekking van het superieure deel van de oogkringspier werd uitgelokt.

We zien rechts dat de aandacht van de proefpersoon net wordt getrokken door een externe oorzaak. Zoals hierboven geschetst, dit was de toestand van zijn geest op het moment van het experiment.

Aan de linkerkant lijkt hij zijn gedachten te verzamelen, zijn concentratie te verzamelen, om opnieuw te reflecteren op het object dat aan de andere kant zijn aandacht had getrokken: Het is een beeld van reflectie zonder inspanning.

samentrekking van beide bovenste delen van de oogkringspier
Plaat 13: een studie van de expressie voortgebracht door samentrekking van beide bovenste delen van de oogkringspier, m. orbicularis oculi (B, Figuur 1), bij een oude man sterkere elektrisering van het bovenste deel van m. orbicularis oculi, met lichte verlaging van de mondhoeken, meditatie, mentale concentratie.

Op plaat 13 trekt het bovenste deel van de oogkringspier aan weerszijden sterker samen dan op plaat 12. De vervorming is zeer uitgesproken en er zijn twee diepe verticale lijnen ontstaan tussen de koppen van de wenkbrauwen. “Ik moet zeggen dat onze oude man niet het beste subject is om deze verticale lijnen te bestuderen, die een van de karakteristieke tekenen zijn van een krachtiger werking van de geest, van het denkproces.” We zien ze meestal mooi en zuiver ontwikkeld in de ruimte tussen de wenkbrauwen, waar het huidoppervlak glad is tijdens de spierrust bij mensen van minder gevorderde leeftijd.

Vergelijk plaat 13 met plaat 12. Ze tonen dezelfde spier, bovenkant orbicularis oculi, die bij hetzelfde individu samentrekt, maar in verschillende mate. Plaat 12 laat, zoals ik zojuist heb aangetoond, een kalme reflectie zien omdat de spiercontractie matig is.

Op plaat 13 herkennen we meditatie die inspanning vereist. Deze sterk verlaagde wenkbrauwen, lineair, gebogen, mediaal hellend, maken het donker rond het oog, zou je kunnen zeggen. De uiteinden van wenkbrauwen staan gezwollen en de ruimte ertussen toont duidelijk verticale groeven. We zien door gedachten gekwelde wenkbrauwen en het moeizame werk van de geest.

maximale contractie van het bovenste deel van de oogkringspier
Plaat 14: In plaat 14 wordt een vergelijking gemaakt tussen de maximale contractie van het bovenste deel van de oogkringspier, m. orbicularis oculi en de wenkbrauwspier , m. corrugator supercilii (spier van de pijn), bij hetzelfde individu.
Links, zeer sterke elektrische stimulatie van het bovenste deel van de oogkringspier, (m. orbicularis oculi) : ontevredenheid, sombere gedachten.
Rechts, elektrisering van m. corrugator supercilii.

Wanneer de contractie van het superieure deel van de m. orbicularis oculi maximaal is, is de vorming van de wenkbrauw zodanig dat we bij bepaalde slanke en oudere mensen enkele stralende verticale plooien in de huid zien ontstaan boven het mediale deel van de wenkbrauw: dit is duidelijk te zien aan de linkerkant van plaat 14, waar een sterke samentrekking van het bovenste deel van de oogkringspier werd opgewekt.

vrijwillige contractie van het superieure deel van m. orbicularis oculi
Plaat 15: Om aan te tonen dat het mechanisme van vrijwillige contractie van het superieure deel van m. orbicularis oculi precies hetzelfde is als wanneer het gebeurt onder invloed van de elektrische stroom. Een sterke vrijwillige contractie van het bovenste deel van de m. orbicularis oculi (bovenste deel van de oogkringspier) bij een jonge proefpersoon (vrgl. zijn fotografisch portret, Plaat 4): expressie: meditatie, mentale concentratie.

volgende pagina, Hoofdstuk 8, de spier van Agressie m. Procerus, P, Plate 1)