draft alla prima

 

Dit jaar kan u ook kiezen om tijdens de intensieve week enkele kortere studies te maken op kleinere formaten in de Alla Prima techniek (uitsnedes en landschappen);  op deze webpagina vindt u de selectie werken uit het MSK waaruit u kan kiezen. Op deze webpagina vindt u nog enkele uitsnedes om alla prima naar te werken